Признанието „Златно перо“ изведе на сцената 24-ма представители на българската култура