Историята на „Софийски музикални седмици“ излиза в нова книга

28 юни 2024 г.

Първото по-мащабно и целенасочено изследване на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ е вече факт. Книгата „Софийски музикални седмици“. Студии върху историята и настоящето на фестивала“ с автор Диана Данова-Дамянова ще бъде представена тази неделя, 30 юни, от 18.00 ч. в Зала № 48 на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Входът е свободен!

Дългоочакваното издание е публикувано от Института за изследване на изкуствата-БАН. Реализирано е по проект на Фондация „Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и във връзка с голямата годишнина през 2024-та – 55 години от създаването на фестивала. Тематичните акценти са поставени върху формирането и постепенното трансформиране на фестивалния модел, метаморфозите в организирането, утвърждаването на международния авторитет на форума. Заемащата все по-важно място в репертоара на „Софийски музикални седмици“ българска музика е конкретизирана чрез някои творби, изпълнени за първи път. Подробните приложения са допълваща и неразделна част от текста, подкрепен и с богат илюстративен материал. Под формата на четири студии се проследява 55-годишната история на фестивала, още от неговото създаване през 1970 г. до последните реализирани издания.

Д-р Диана Данова-Дамянова е главен асистент в Сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките. В сферата на изследователските ѝ интереси са: съвременни музикални фестивали, съхранение на културно наследство, както и проучване на непознати страници от българската музикална история. Автор е на книгата „Musica Nova в българската музикална култура” (2009). Публикува студии и статии в научни периодични издания („Българско музикознание”, „Музикални хоризонти”), в поредиците „Нови идеи в музикознанието”, в сборници с доклади от научни конференции („60 години изкуствознание в БАН”, „Изкуствоведски четения”, „Академични пролетни четения”), както и музикално-публицистични материали в „Музика Viva”, „Платформа за изкуства“ и други.


Софийски музикални седмици