Страдат ли музикантите от здравословни проблеми, заради ежедневното свирене?

Ново проучване в Ирландия с тревожни резултати 

3 юли 2024 г.

Близо две трети от изпълнителите в класическата музика изпитват мускулни болки или друг вид физическо страдание, свързано с упражняването на тяхната професия. Музикантите, чиито ежедневни занимания изискват постоянно повтарящи се еднообразни движения, и то в продължение на часове, са потенциално изложени на риск. Опасността е от развитие на нарушения в мускулно-скелетната система и едва ли може да се каже, че темата е непозната за музикантското съсловие.

Ново проучване, направено в Ирландия сред млади изпълнители, установява точно този риск и дава гласност на проблема, съобщава The Irish Times. Става дума за болка или друг вид симптоми, които са хронични и пречат на способността на музиканта да свири – т.е. да практикува своята професия. Докладът е представен от изследователи от ирландския град Корк – от University College Cork и Cork University Hospital.

Обект на изследването, публикувано в края на юни в Irish Medical Journal, са станали 120 души млади музиканти на възраст от 18 до 30 години, като 71% от тях са жени. 103-ма са от сферата на класиката, а останалите 17 са изпълнители на ирландски народни инструменти. Специално при класическите участници е било установено, че 61% страдат от подобни хронични оплаквания. В международен мащаб са застрашени между 62% и 93% от изпълнителите в рамките на целия им живот, тъй като те „се занимават с повтарящи се движения в продължение на много часове всеки ден“.

Сред участниците в проучването най-много са били хората, свирещи на клавишни инструменти (47 души), следвани от тези, които са избрали струнните (30 души). Именно за струнните изпълнители става ясно, че 83% от тях съобщават за такъв тип здравословни проблеми, които ги съпътстват отдавна. Най-често срещаните страдания засягат горната или долна част на гърба, следвани от дясната ръка и конкретно китката.

Жените, които са се посветили на някакъв струнен инструмент, се оказват с най-рисков профил – над 2/3 от участниците в анкетата с подобни оплаквания са били от женски пол. „Надяваме се, че високото ниво на травма, докладвано в този изследователски проект, ще доведе до разработването на подходящи механизми за реакция в рамките на образователните институции, с основната цел да се предотврати дълбока заболеваемост…“, заключава проучването.